IASLC 2022 Asia Conference on Lung Cancer

Program Committee

2022 Program Committee

On behalf of the IASLC 2022 Asia Conference on Lung Cancer (ACLC 2022), we would like to take this opportunity to thank all of our committee members and chairs for their hard work and dedicated contributions to the successful delivery of ACLC 2022.

Caicun Zhou, Chair, China
Dong Wan Kim, Korea
Kazuhiko Nakagawa, Japan
Daniel Tan, Singapore
Solange Peters, Switzerland
Misako Nagasaka, USA
Jin-Yuan Shih, Taiwan
Thanyanan Reungwetwattana, Thailand
Chia-Chi Lin, Taiwan

Chao-Chi Ho, Chair, Taiwan
Ho Yun Lee, Korea
Shuji Sakai, Japan

Young Tae Kim, Chair, Korea
Yi-Long Wu, China
Roy Herbst, USA
Stephen Liu, USA
Ichiro Yoshino, Japan
Hidehito Horinouchi, Japan

Ross Soo, Chair, Singapore
Hong-Gyun Wu, Korea
Luis Paz-Ares, Spain
Terufumi Kato, Japan
Sita Laksmi Andarini, Indonesia

Akira Inoue, Chair,  Japan
David Hui, USA

Pan-Chyr Yang, Chair, Taiwan
Abhishek Shankar, India

Jie Wang, Chair, China
Se Hoon Lee, Korea
Yasushi Goto, Japan

Yasushi Yatabe, Chair,  Japan
Teh-Ying Chou, Taiwan
Chong-Jen Yu, Taiwan